UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
Doručovací adresa: UVU ČR, Dům umění,
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno
Tel: 606 473 074
IČO: 00444332, profesní organizace zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 75,
Úřad pro ochranu osobních údajů - číslo registrace 00004304/001
Kontaktní e-mail: uvucr@uvucr.cz      Vyhledávání:
.
* R Y C H L Á * I N F O R M A C E *
NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY
OBECNÁ ČÁST - O NÁS
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST - INFORMACE
koncepční dokumenty a diskuse
vyhlášené soutěže
akce - sympozia - plenéry - výstavy
> Aktualizace 19.10.2021 <